23 ก.พ. 2561

364

โอกาสกับกลยุทธ์ธุรกิจ by seo-winner.com

โอกาสกับกลยุทธ์ธุรกิจ


การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจทั้งหลาย และหลายครั้งเราจะพบว่า กลยุทธ์มักจะไม่สัมพันธ์กับโอกาสทางการตลาด โอกาสถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ มักมาควบคู่กับอุปสรรคทั้งหลายที่จะให้ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้าม 

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนในอนาคต และไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ เพราะอนาคตของโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยู่เสมอ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือไว้ตลอดเวลานั่นคือ การปรับตัว ยืดหยุ่น และคล่องตัว พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเช่นเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในการนำเสนอสิ่งใหม่ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต เหล่านี้จึงได้ส่งผลให้การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับโอกาสนั้นทำได้ยากขึ้น

นักธุรกิจจึงอาจจำเป็นต้องใช้ปัจจัยตัวที่ 3 เข้ามากู้สถานการณ์ สร้างความเติบโตต่อธุรกิจ นั่นคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ ที่เรียกกันว่า BMI หรือ Business Model Innovation การคิดค้นเพื่อแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งโอกาสที่เปิดให้และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้สามารถเข้ามาร่วมทางผสมผสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาโมเดลธุรกิจอาจทำได้โดยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าถึงบริการของเรามากขึ้น นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ อาจตอบโจทย์การเพิ่มยอดขายหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด โดยการเพิ่มจำนวนลูกค้าในตลาดเดิมที่ทำอยู่ หรือการขยายตลาดออกไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดิม นอกจากนั้น โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ยังอาจมุ่งเป้าเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การเพิ่มยอดขาย การเพิ่มอัตราส่วนกำไร หรือ การเพิ่มปริมาณการขาย

เนื่องจากโมเดลธุรกิจ มักจะต้องบ่งชี้ไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ซึ่งได้แก่โมเดลการนำเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ และ โมเดลการสร้างกำไรและผลตอบแทนจากธุรกิจ ดังนั้น ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด อาจต้องคำนึงถึงการปรับปรุงสมรรถภาพภายในเพื่อดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

มีผู้กล่าวว่า เมื่อผู้บริหารเริ่มเห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ทำอยู่ เริ่มมีอาการติดขัดหรือไม่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่คิดไว้ นั่นอาจเป็นอาการที่แสดงว่า กลยุทธ์ และโอกาสที่มีอยู่ อาจจะเดินไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้บริหารธุรกิจสมัยนี้ จึงควรต้องหันมาสนใจกับการทำนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจของตัวเองให้มากขึ้น เพราะนวัตกรรมประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือนวัตกรใดๆ ทั้งสิ้น สามารถทำได้ด้วยประสบการณ์ธุรกิจของผู้บริหารล้วนๆ โดยที่ผู้บริหารจะต้องเปิดใจที่จะให้ความสนใจกับความก้าวหน้าของโลกและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่มา : bangkokbiznews (เรวัต ตันตยานนท์)

บทความ

SEO กับการเติบโตขององค์กร

SEO กับการเติบโตขององค์กร

การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ต่างต้องให้ความสำคัญกับการทำ SEO เพื่อเป็นการโปรโมทและทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค โดยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหมญ่ก็ต่างล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะทำ SEO เพื่อหวังว่าการทำงานของ SEO จะช่วยให้ธ ... อ่านเพิ่มเติม

3 เรื่องสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO

3 เรื่องสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO

เพราะในเรื่องของการทำ SEO นั้น หากลองศึกษาอย่างละเอียดก็จะพบกับรายละเอียดยิบย่อยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำศัพท์หรือเทคนิคที่ต่างคนต่างสะสมมาต่างกัน อีกทั้งยังอาจเป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอีกด้วย แต่สำหนับบทความนี้จะแยกเรื่องของ SEO ออกใ ... อ่านเพิ่มเติม

การทำ Remarketing คืออะไร

การทำ Remarketing คืออะไร

เพราะการทำการตลาดในหลากหลายรูปแบบนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การแข่งขันนำเสนอสินค้ารูปแบบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้านั้นได้หันมาสนใจสินค้าของเรามากกว่าสินค้าของคู่แข่งนั่นเอง อีกทั้งปัจจุบันที่มีการแข่งขัวนในเรื่องของการทำการตลาดสู ... อ่านเพิ่มเติม

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนจบ)

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนจบ)

เพราะส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการทำ SEO นั่นคือการทำ On-Page SEO และยังเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเขียน เนื้อหา ส่วนของบทความ คำบรรยายภาพ รวมไปถึงการออกแบบวางโครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นต้น ... อ่านเพิ่มเติม

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนที่ 1)

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนที่ 1)

เพราะส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการทำ SEO นั่นคือการทำ On-Page SEO และยังเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเขียน เนื้อหา ส่วนของบทความ คำบรรยายภาพ รวมไปถึงการออกแบบวางโครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นต้น ... อ่านเพิ่มเติม

5 เทคนิคทำ SEO ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทันที

5 เทคนิคทำ SEO ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทันที

โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหา ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ถือเป็นสามปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการทำ SEO และอีกหนึ่งสิ่งที่ Google ได้ให้ความสำคัญนั่นคือ User ที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ เมื่อ User ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ เ ... อ่านเพิ่มเติม

Search Engine ผู้ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

Search Engine ผู้ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ธุรกิจต่างๆ ได้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และอีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากช่องทางต่างๆ ก็เป็นผลที่น่าชื่นชมจึงส่งผลให้ใครๆ ก็ต่างหันมาที่ช่องทางออนไลน์เหล่านี้เอง และการเข้าถึงสินค้าในปัจจุบันนั้นมีการเข้าผ่าน Search Engine เป็นช่องทางหล ... อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adwords

การเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adwords

ถึงแม้ว่า Google adwords จะมีการอัปเดตฟีเจอร์หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นใดไปก็ตาม แต่มีสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญอยู่เสมอมานั่นคือ Keyword เจ้า Keyword นี้จะมีความสำคัญโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา ดังนั้นเมื่อมีการเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาไม่ว่าจ ... อ่านเพิ่มเติม

10 เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

10 เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

การทำธุรกิจโลกของตลาดออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาดของเราให้ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม