06 ต.ค. 2560

1004

Meta Description คืออะไร by seo-winner.com

Meta Description คืออะไร


บางส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับ SEO นั้นก็มีข้อมูลซับซ้อนมากมาย แต่ไม่ยากเกินการทำความเข้าใจอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้จึงต้องทำความรู้จัก Meta Description เพื่อให้การทำ SEO ของเรานั้นประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นในการทำการค้นหา และอาจส่งผลให้ SEO ติดอันดับต้นๆ ได้อีกด้วย

Meta Description เป็น Meta Tag ที่มีไว้สำหรับอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของหน้าเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ค้นหาทราบว่าเว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับอะไร สำหรับข้อความที่อยู่ใน Meta Description จะไม่ได้แสดงในเว็บไซต์แต่จะแสดงีท่หน้า SERP ของ Google โดยจะมีอยู่ 2 บรรทัด ถัดจาก Title Tag และสามารถตรวจสอบข้อความนี้ได้ Code ถ้า Keyword ที่ผู้ค้นหาใช้ในการค้นหาตรงกับข้อความที่อยู่ใน Meta Description ก็จะเป็นสีแดง


การใส่ Meta Description
Meta Description ใส่ในส่วน HEAD (<head></head>) ของ HTML  ซึ่ง Meta Description จะมีลักษณะเป็น  <meta name=”description” content=”…”> และใส่ข้อความลงในช่องว่าง (…)

<head>
<meta name="description" content= "คำอธิบายเนื้อหาเว็บไซต์">
</head>


ข้อแนะนำสำหรับการใส่ข้อความใน Meta Description
1.ใส่ Keyword ใน Meta Description

Meta Description มีผลต่อการจัดอันดับเล็กน้อย ซึ่งเน้นอธิบายให้ผู้ที่ค้นหาเข้าใจมากกว่า ดังนั้นควรใส่ Keyword ลงใน Meta description เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ เพิ่มความน่าเชื่อถือ น่าสนใจและจูงใจให้ผู้ค้นหา Click ที่เว็บไซต์ของลูกค้า

2.ไม่ควรใส่ Keyword ใน Meta Description มากเกินไป
การใช่ Meta Description ควรใส่ Keyword ด้วย แต่จะต้องไม่ใส่มากเกินไปจนอ่านไม่เข้าใจ และไม่น่าสนใจ อย่าลืมว่า Meta Description เป็นส่วนอธิบายรายละเอียดเสริมของ Title Tag ควรใช้ข้อความที่น่าสนใจ จูงใจผู้ค้นหา อ่านแล้วดูเป็นธรรมชาติ

3.ใส่ Keyword ในช่วงต้น หรือช่วงกลางของ Meta Description
การใส่ Keyword ลงใน Meta Description นั้น เจ้าของเว็บไซต์ต้องคำนึงด้วยว่าจะใส่ไว้ในส่วนใดของข้อความ หากเป็นไปได้ควรวางไว้ในช่วงต้นของ Meta Description เพราะ Google ให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ช่วงต้นมากกว่า

4.ไม่ควรใส่ข้อความใน Meta Description ยาวเกินไป
ข้อความใน Meta Description ไม่ควรเกิน 160 ตัวอักษร เพราะถ้าหากข้อความยาวเกินไปจะตกขอบเป็น (...) และถ้าใส่ Keyword ไว้ด้านหลังของข้อความ ก็อาจทำให้ Keyword ตกขอบไปด้วย

5.ห้ามใส่ข้อความใน Meta Description ซ้ำกับหน้าอื่นในเว็บไซต์ของตัวเอง
Meta Description ไม่ได้สำคัญมากเท่ากับ Title Tag แต่ข้อความที่ใส่ใน Meta Description ต้องให้แตกต่างกันในทุกหน้า ใน 1 เว็บไซต์หากใส่แล้วซ้ำกัน ไม่ควรใส่เลยจะดีที่สุด

6.ไม่ต้องใส่ Meta Description ทุกหน้าของเว็บไซต์
กรณีที่เว็บไซต์เป็น Web Blog หรือมีการเพิ่มบทความวันละมากๆ อาจไม่ต้องใส่ Meta Description ก็ได้ ในขณะเดียวกันหากเว็บไซต์มีจำนวนหน้าน้อย ไม่มีการเพิ่มบทความบ่อยๆ แนะนำว่าควรใส่ Meta Description ทุกหน้า เนื่องจากเวลาที่ Meta Description แสดงผลในหน้า SERP และไม่มีการตั้ง Meta Description เอาไว้ Google ก็จะดึงข้อมูลเอง ซึ่งอาจไม่ตรงตามที่เจ้าของเว็บไซต์อยากให้ข้อมูลนั้นๆ กับผู้ค้นหา และหากตั้ง Meta Description ไว้แล้ว Google จะดึงข้อมูลตามที่เจ้าของเว็บไซต์ใส่เอาไว้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อมากกว่าและส่งผลดีต่อผู้ค้นหา

Meta Description เป็นการอธิบายรายละเอียดและภาพรวมของเว็บไซต์ที่แสดงต่อผู้ค้นหา และเป็นสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องคำนึงว่าจะใส่ข้อความอะไรลงไปใน Meta Description และเกี่ยวข้องกับ Title Tag มากที่สุด เพื่อให้เกิดเป็นความธรรมชาติของการค้นหา ดูไม่หลอกลวง ไม่บิดเบือนความจริง อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ Google นำเว็บไซต์ของเราไปจัดอันดับการค้นหาอย่างถูกต้องตามกลุ่ม Keyword และสอดคล้องกับ Title Tag
ที่มา : h1

บทความ

SEO กับการเติบโตขององค์กร

SEO กับการเติบโตขององค์กร

การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ต่างต้องให้ความสำคัญกับการทำ SEO เพื่อเป็นการโปรโมทและทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค โดยเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหมญ่ก็ต่างล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะทำ SEO เพื่อหวังว่าการทำงานของ SEO จะช่วยให้ธ ... อ่านเพิ่มเติม

3 เรื่องสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO

3 เรื่องสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO

เพราะในเรื่องของการทำ SEO นั้น หากลองศึกษาอย่างละเอียดก็จะพบกับรายละเอียดยิบย่อยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำศัพท์หรือเทคนิคที่ต่างคนต่างสะสมมาต่างกัน อีกทั้งยังอาจเป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอีกด้วย แต่สำหนับบทความนี้จะแยกเรื่องของ SEO ออกใ ... อ่านเพิ่มเติม

การทำ Remarketing คืออะไร

การทำ Remarketing คืออะไร

เพราะการทำการตลาดในหลากหลายรูปแบบนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การแข่งขันนำเสนอสินค้ารูปแบบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้านั้นได้หันมาสนใจสินค้าของเรามากกว่าสินค้าของคู่แข่งนั่นเอง อีกทั้งปัจจุบันที่มีการแข่งขัวนในเรื่องของการทำการตลาดสู ... อ่านเพิ่มเติม

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนจบ)

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนจบ)

เพราะส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการทำ SEO นั่นคือการทำ On-Page SEO และยังเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเขียน เนื้อหา ส่วนของบทความ คำบรรยายภาพ รวมไปถึงการออกแบบวางโครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นต้น ... อ่านเพิ่มเติม

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนที่ 1)

14 เทคนิค ปรับ on-page SEO เพื่ออันดับที่ดีขึ้น (ตอนที่ 1)

เพราะส่วนหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของการทำ SEO นั่นคือการทำ On-Page SEO และยังเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเขียน เนื้อหา ส่วนของบทความ คำบรรยายภาพ รวมไปถึงการออกแบบวางโครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นต้น ... อ่านเพิ่มเติม

5 เทคนิคทำ SEO ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทันที

5 เทคนิคทำ SEO ง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทันที

โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหา ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น ถือเป็นสามปัจจัยที่สำคัญอย่างมากในการทำ SEO และอีกหนึ่งสิ่งที่ Google ได้ให้ความสำคัญนั่นคือ User ที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ เมื่อ User ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ เ ... อ่านเพิ่มเติม

Search Engine ผู้ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

Search Engine ผู้ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าของคนยุคใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ธุรกิจต่างๆ ได้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และอีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจากช่องทางต่างๆ ก็เป็นผลที่น่าชื่นชมจึงส่งผลให้ใครๆ ก็ต่างหันมาที่ช่องทางออนไลน์เหล่านี้เอง และการเข้าถึงสินค้าในปัจจุบันนั้นมีการเข้าผ่าน Search Engine เป็นช่องทางหล ... อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adwords

การเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adwords

ถึงแม้ว่า Google adwords จะมีการอัปเดตฟีเจอร์หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นใดไปก็ตาม แต่มีสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญอยู่เสมอมานั่นคือ Keyword เจ้า Keyword นี้จะมีความสำคัญโฆษณาในเครือข่ายการค้นหา ดังนั้นเมื่อมีการเลือกใช้ Keyword ในการทำโฆษณาไม่ว่าจ ... อ่านเพิ่มเติม

10 เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

10 เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

การทำธุรกิจโลกของตลาดออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาดของเราให้ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม