24 ธ.ค. 2561

212

กลยุทธ์ STP คืออะไร? by seo-winner.com

กลยุทธ์ STP คืออะไร?


STP มาจากคำว่า Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด) , Targeting (การเลือกเป้าหมาย) และ Positioning (การกำหนดจุดยืนของแบรนด์) นั่นคือ กลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากว่าการกำหนด STP นี้คือส่วนแรกที่ต้องเลือกก่อนการทำการตลาดอื่น เพื่อจะทำให้ธุรกิจได้ทราบถึงทิศทางของธุรกิจ และขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ให้สามารถตอบสนองตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่สุด เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจนั่นเอง

สำหรับการวางแผนในส่วนของกลยุทธ์ STP ก็จะมีการเรียงลำดับ โดยเริ่มจาก Segmentation ไป Targeting และ Positioning

Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด)
เป็นลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับประชากร โดยรวมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆ สำหรับการแบ่งส่วนของการตลาดนี้ Segmentation สามารถใช้ส่วนของข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันได้ โดยการแบ่งส่วนการตลาดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
Demographic ประชากรศาสตร์ จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลประชากร อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เพศ รายได้ต่อเดือน เป็นต้น
Geographic ภูมิศาสตร์ จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ ภูมิภาค จังหวัด สภาพอากาศ ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น
Psychological หลักจิตวิทยา จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลจิตวิทยา อาทิ ความชอบ Lifestyle วัฒนธรรมในการซื้อขายสินค้า เช่น การออกกำลังกาย ทานอาหารคลีน
Behavioral พฤติกรรมศาสตร์ ลักษณะของการซื้อสินค้าและบริการ ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าต่อครั้ง ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน เป็นต้น

Targeting (การเลือกเป้าหมาย)
ในส่วนของข้อมูลการเลือกกลุ่มเป้าหมายจะทำให้ทราบแนวทางในการทำธุรกิจมากขึ้น เกี่ยวกับจุดประสงค์และความต้องการในการขายสินค้าว่าเราต้องการขายให้ใคร หรือมีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เจาะจงว่าคือใคร และรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
Mass Market ตลาดที่ครอบคลุมในส่วนความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่มีความต้องการเดียว อาจหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับอุปโภค บริโภค ดังนั้นมักจะเป็นการใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
Segment Market กลุ่มการตลาดที่แบ่งประเภทแยกย่อยออกมา เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเจาะกลุ่มตลาดของเพศหญิง ช่วงวัยทำงาน เป็นต้น
Niche Market การตลาดที่เลือกกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มที่มีความต้องการ ความสนใจเดียวกัน ซึ่งค่อนข้างเฉพาะกลุ่มและมีความชัดเจน เช่น ธุรกิจการขายเซรามิกมือสอง ที่มาจากญี่ปุ่น เป็นต้น เช่นเดียวกับเมื่อทำธุรกิจที่มีการเจาะกลุ่มตลาดแบบเฉพาะ มักจะพบว่ากำไรและรายได้อาจจะไม่สูงมากนัก แต่จะเป็นการเน้นที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Value Added)

Positioning
การกำหนดจุดยืน เอกลักษณ์ ความต้องการ และจุดประสงค์ที่แท้จริงของธุรกิจ เกี่ยวกับการวางแผนกลุ่มการตลาดให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำการเลือกเอาไว้ สำหรับจุดยืนหลักเกี่ยวกับ Positioning แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ
1.จุดยืนด้านอารมณ์ (Emotional) เน้นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ อารมณ์ร่วม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อให้ได้รับความนิยม
2.จุดยืนด้านการใช้งาน (Functional) เน้นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้งาน ประกอบกับความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาด้วย บางครั้งสินค้าราคาสูงก็อาจคุณภาพสวนทางกับราคา เป็นต้น
3.จุดยืนด้านความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการเน้นสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน อาจหายากในผู้ประกอบการอื่นๆ จะช่วยให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย

นักการตลาดหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาจนำกลยุทธ์ STP ไปปรับใช้ให้เข้าธุรกิจ เพื่อให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจเนื่องจากให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้ามหาย และผู้บริโภค เพราะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ประทับใจและเกิดเป็นการซื้อขายที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจของเราได้อีกมากเช่นเดียวกันที่มา : greedisgoods

บทความ

เพราะอะไร Content จึงไม่ติดอันดับใน Search Engine

เพราะอะไร Content จึงไม่ติดอันดับใน Search Engine

ในบางครั้งที่ใครหลายคนอาจมีการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นไปตามหลักของการทำ SEO แล้ว แต่เพราะเหตุใดที่ทำให้ไม่ติดอันดับใน SEO หรือทำให้การเขียนบทความ SEO ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุผลต่อไปนี้ ... อ่านเพิ่มเติม

การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ก่อนเริ่มธุรกิจ

การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ก่อนเริ่มธุรกิจ

เมื่อการเริ่มต้นธุรกิจ หรือเราต้องที่จะวางแผนธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นและควรที่จะต้องทำเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงธุรกิจเรามากขึ้น และเป็นการเพิ่มแนวทางจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ไปถึงมือผู้บริโภค ... อ่านเพิ่มเติม

จำเป็นอย่างไรในการติดตามการอัปเดตของ Google Algorithm?

จำเป็นอย่างไรในการติดตามการอัปเดตของ Google Algorithm?

ดังนั้นความจำเป็นในการติดตามการอัปเดต Google Algorithm จึงสำคัญต่อผู้ที่มีเว็บไซต์ และต้องการที่จะทำการตลาดออนไลน์ เช่นเดียวกันถ้าหากอยากให้เว็บไซต์ธุรกิจของเรานั้นมีการค้นหาหรือจัดอันดับที่ติดอันดับต้นๆ บน Search Engine ก็จะต้องให้ความสำคัญกับ Google Alg ... อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก

ปัจจัยการทำ SEO ให้ติดหน้าแรก

การทำ SEO ให้ติดหน้าแรกนั้นมีหลายปัจจัย อีกทั้งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดได้อย่างตายตัวเพียงแค่จะเป็นแนวทางที่คล้ายกันให้เรานำมาประยุกต์และเลือกใช้ไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม จากการศึกษาเกี่ยวกับ Search Engine ของต่างประเทศพบว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่ ... อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการใช้ Anchor Text

เทคนิคการใช้ Anchor Text

การทำ Anchor Text จะเป็นที่รู้จักกันดีของผู้ที่ทำ SEO เพราะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างลิงก์ นั่นคือการใส่คีย์เวิร์ดลงไปในลิงก์ เช่นกันหากมีการใช้ Anchor Text แบบผิดๆ ก็อาจทำให้ผลของการทำ SEO เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ รวมไปถึงอันดับในการค้นหาจาก Goog ... อ่านเพิ่มเติม

ความผิดพลาดในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ E-Commerce

ความผิดพลาดในการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ E-Commerce

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าหากเราสามารถรับมือกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ บทความนี้จะพามาพบกับความผิดพลาดที่นึกไม่ถึง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ส่งผลต่อความเสียหายที่มากขึ้นต่อธุรกิจได้ในอนาคต ... อ่านเพิ่มเติม

10 คำศัพท์ของ Baidu SEO ที่ควรรู้

10 คำศัพท์ของ Baidu SEO ที่ควรรู้

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Baidu SEO ก็อาจมีคำพื้นฐานหรือบางคำที่มีความหมายเดียวกับกับการทำ SEO ทั่วไป แต่เมื่อการทำ SEO ของจีนนั้นมีความแตกต่างกับ Google อยู่บ้าง รวมไปถึงข้อจำกัดบางอย่างของประเทศจีน ดังนั้นคำศัพท์บางคำเราจำเป็นต้องรู้เอาไว้เพื่อที่ว่าอาจมีประโ ... อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำ Baidu SEO

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนทำ Baidu SEO

Baidu SEO คือ ช่องทางการตลาดออนไลน์ของจีนที่มีกระแสความนิยมและความต้องการที่มากขึ้น เนื่องจากว่าจีนเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในสวนของธุรกิจนี้ที่มากขึ้น อีกทั้งผู้ที่ใช้งานในส่วนของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ... อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์ STP คืออะไร?

กลยุทธ์ STP คืออะไร?

กลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากว่าการกำหนด STP นี้คือส่วนแรกที่ต้องเลือกก่อนการทำการตลาดอื่น เพื่อจะทำให้ธุรกิจได้ทราบถึงทิศทางของธุรกิจ และขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ให้สามารถตอบสนองตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม