24 ธ.ค. 2561

3825

กลยุทธ์ STP คืออะไร? by seo-winner.com

กลยุทธ์ STP คืออะไร?


STP มาจากคำว่า Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด) , Targeting (การเลือกเป้าหมาย) และ Positioning (การกำหนดจุดยืนของแบรนด์) นั่นคือ กลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากว่าการกำหนด STP นี้คือส่วนแรกที่ต้องเลือกก่อนการทำการตลาดอื่น เพื่อจะทำให้ธุรกิจได้ทราบถึงทิศทางของธุรกิจ และขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ให้สามารถตอบสนองตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่สุด เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจนั่นเอง

สำหรับการวางแผนในส่วนของกลยุทธ์ STP ก็จะมีการเรียงลำดับ โดยเริ่มจาก Segmentation ไป Targeting และ Positioning

Segmentation (การแบ่งส่วนการตลาด)
เป็นลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับประชากร โดยรวมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆ สำหรับการแบ่งส่วนของการตลาดนี้ Segmentation สามารถใช้ส่วนของข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันได้ โดยการแบ่งส่วนการตลาดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
Demographic ประชากรศาสตร์ จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลประชากร อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เพศ รายได้ต่อเดือน เป็นต้น
Geographic ภูมิศาสตร์ จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ อาทิ ภูมิภาค จังหวัด สภาพอากาศ ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น
Psychological หลักจิตวิทยา จะเป็นการจัดแบ่งตามข้อมูลจิตวิทยา อาทิ ความชอบ Lifestyle วัฒนธรรมในการซื้อขายสินค้า เช่น การออกกำลังกาย ทานอาหารคลีน
Behavioral พฤติกรรมศาสตร์ ลักษณะของการซื้อสินค้าและบริการ ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าต่อครั้ง ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน เป็นต้น

Targeting (การเลือกเป้าหมาย)
ในส่วนของข้อมูลการเลือกกลุ่มเป้าหมายจะทำให้ทราบแนวทางในการทำธุรกิจมากขึ้น เกี่ยวกับจุดประสงค์และความต้องการในการขายสินค้าว่าเราต้องการขายให้ใคร หรือมีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เจาะจงว่าคือใคร และรู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป
Mass Market ตลาดที่ครอบคลุมในส่วนความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่มีความต้องการเดียว อาจหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับอุปโภค บริโภค ดังนั้นมักจะเป็นการใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก
Segment Market กลุ่มการตลาดที่แบ่งประเภทแยกย่อยออกมา เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเจาะกลุ่มตลาดของเพศหญิง ช่วงวัยทำงาน เป็นต้น
Niche Market การตลาดที่เลือกกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มที่มีความต้องการ ความสนใจเดียวกัน ซึ่งค่อนข้างเฉพาะกลุ่มและมีความชัดเจน เช่น ธุรกิจการขายเซรามิกมือสอง ที่มาจากญี่ปุ่น เป็นต้น เช่นเดียวกับเมื่อทำธุรกิจที่มีการเจาะกลุ่มตลาดแบบเฉพาะ มักจะพบว่ากำไรและรายได้อาจจะไม่สูงมากนัก แต่จะเป็นการเน้นที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Value Added)

Positioning
การกำหนดจุดยืน เอกลักษณ์ ความต้องการ และจุดประสงค์ที่แท้จริงของธุรกิจ เกี่ยวกับการวางแผนกลุ่มการตลาดให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำการเลือกเอาไว้ สำหรับจุดยืนหลักเกี่ยวกับ Positioning แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ
1.จุดยืนด้านอารมณ์ (Emotional) เน้นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ อารมณ์ร่วม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อให้ได้รับความนิยม
2.จุดยืนด้านการใช้งาน (Functional) เน้นเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้งาน ประกอบกับความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาด้วย บางครั้งสินค้าราคาสูงก็อาจคุณภาพสวนทางกับราคา เป็นต้น
3.จุดยืนด้านความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการเน้นสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน อาจหายากในผู้ประกอบการอื่นๆ จะช่วยให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย

นักการตลาดหรือผู้ประกอบการธุรกิจอาจนำกลยุทธ์ STP ไปปรับใช้ให้เข้าธุรกิจ เพื่อให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจเนื่องจากให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้ามหาย และผู้บริโภค เพราะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ประทับใจและเกิดเป็นการซื้อขายที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจของเราได้อีกมากเช่นเดียวกันที่มา : greedisgoods

บทความ

เพราะอะไร Content จึงไม่ติดอันดับใน Search Engine

เพราะอะไร Content จึงไม่ติดอันดับใน Search Engine

ในบางครั้งที่ใครหลายคนอาจมีการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นไปตามหลักของการทำ SEO แล้ว แต่เพราะเหตุใดที่ทำให้ไม่ติดอันดับใน SEO หรือทำให้การเขียนบทความ SEO ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุผลต่อไปนี้ ... อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพ Social Media เพื่อ SEO

เพิ่มประสิทธิภาพ Social Media เพื่อ SEO

บทความนี้จะพามารู้จักข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Social Media ให้มีผลต่อการทำ SEO มากที่สุด และให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหมาย ... อ่านเพิ่มเติม

Social Media ช่วยเสริมการทำงาน SEO อย่างไรบ้าง

Social Media ช่วยเสริมการทำงาน SEO อย่างไรบ้าง

การทำ SEO สามารถทำได้ทั้งเว็บไซต์และช่องทางทาง Social ต่างๆ อาทิ facebook, instagram เพื่อให้การค้นหาตามคีย์เวิร์ดที่ต้องการ สามารถลิงก์มายังแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของเราได้ ... อ่านเพิ่มเติม

การทำ SEO ให้กับ Facebook มีอะไรบ้าง

การทำ SEO ให้กับ Facebook มีอะไรบ้าง

การทำ SEO บนเฟสบุ๊กก็ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับการทำ SEO บนเว็บไซต์ เพราะมีความคล้ายคลึงในวิธีการดำเนินการและผลลัพธ์ ดังงั้นควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดข้อมูลของเฟสบุ๊กมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้ผลลัพธ์ที่ดีและเติบโต ... อ่านเพิ่มเติม

เพราะอะไร ทำ SEO ให้กับ Facebook page แล้วไม่ติดอันดับ?

เพราะอะไร ทำ SEO ให้กับ Facebook page แล้วไม่ติดอันดับ?

ปัจจุบันแพลตฟอร์มของ Facebook ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กับเว็บไซต์ต่างๆ ส่งผลให้การทำ SEO ให้กับ Facebook ก็มีผลเช่นเดียวกับเว็บไซต์ คือการที่ทำให้ติดอันดับในการค้นหามากที่สุด ... อ่านเพิ่มเติม

SEO Trends 2019

SEO Trends 2019

ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดรูปแบบใดก็ตามที่จะตอบสนองต่อธุรกิจ ก็ต้องให้ความสำคัญกับยุคสมัยและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอด้วยนั่นเอง ... อ่านเพิ่มเติม

5 สิ่งที่ควรทำสำหรับ SEO

5 สิ่งที่ควรทำสำหรับ SEO

สิ่งที่ควรทำต่อไปนี้อาจจะช่วยให้การทำ SEO ของเรานั้นติดอันดับที่ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานประทับใจเว็บไซต์ของเรามากขึ้น และเป็นการอยู่ใน Search Engine อย่างมั่นคงและมั่นใจ ... อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของ e-marketing

ประโยชน์ของ e-marketing

E-Marketing เป็นกระบวนการหนึ่งในการทำการตลาดที่เน้นย้ำให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นหลัก และมีการเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดผลกำไรให้กับธุรกิจได้ ... อ่านเพิ่มเติม

Inbound Marketing คืออะไร

Inbound Marketing คืออะไร

การตลาดรูปแบบใหม่ที่มีกระแสฮิตมาพร้อมกับโลกในยุคปัจจุบัน ธุรกิจทั้งหลายควรศึกษาและปรับตัวให้การทำการตลาดเพื่อธุรกิจคงประสิทธิภาพและมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอที่สุด การตลาดในรูปแบบของ Inbound Marketing จะช่วยให้การทำการตลาดในปัจจุับนดีขึ้นและทันสมัยได้อย่างไรมา ... อ่านเพิ่มเติม