13 ม.ค. 2566

332

5 บทวิเคราะห์ หากจะลงทุนกับเทคโนโลยีในยุคนี้ by seo-winner.com

5 บทวิเคราะห์ หากจะลงทุนกับเทคโนโลยีในยุคนี้

ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและสามารถตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ แน่นอนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขนาดนี้ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปอย่างมากพอสมควร

แน่นอนหากใครที่มองว่าเทคโนโลยีนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคงต้องกลับมานั่งคิดทบทวนใหม่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบันทุกๆ ย่างก้าวของการสร้างนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีนั้นล้วนแล้วแต่คำนึงถึงผลกระทบเป็นหลักโดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นบางเทคโนโลยียังสามารถมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ไม่แปลกเลยที่เทคโนโลยีนั้นได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นจำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่ปี

ในปัจจุบันชีวิตของคนเราคงขาดเทคโนโลยีไม่ได้เสียแล้ว มีแต่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลเสียให้น้อยที่สุด เพื่อสอดคล้องกับประชากรมนุษย์ที่มีมากขึ้นทุกที ฉะนั้นบทความนี้เราจึงได้มา "วิเคราะห์ 5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี" ที่น่าจับตามอง 2023 กันครับ!!

1. Cloud และ Ai สำหรับการวางแผนทรัพยากรในองค์กรและทรัพยากรบุคคล : แน่นอนว่าเทคโนโลยี Ai นั้นถูกนำมาปรับใช้เพื่อช่วยให้การทำงานของมนุษย์นั้นสะดวกสบายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ โทรคมนาคม อุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงเกิดขึ้นอย่างมากมายว่า บุคลากรที่เป็นมนุษย์จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลังจากองค์กรต่างๆ นำ Ai มาใช้ แต่ไม่ต้องกลัวเพราะ Ai ไม่น่ากลัวเสมอไป หากนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร เช่น 

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERA) : ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะนำระบบคลาวด์เข้ามาปรับใช้ เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
 2. ทรัพยากรบุคคล Ai : ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำหรับการสรรหา การรับเข้าทำงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงงาน

2. แนวโน้มเกี่ยวกับ Digital Infrastructure และข้อมูลที่มีมหาศาล : ไม่อาจที่จะปฏิเสธไปได้เลยว่าการบริโภคข้อมูลในปัจจุบันเติบโตแบบทวีคูณ เมื่อมีผู้บริโภคข้อมูลเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจึงส่งผลกระทบให้มีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับดิจิทัลทุกประเภท ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการ และดูแลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการบริการอินเทอร์เน็ต เช่น 

 1. เสาสัญญาณเคลื่อนที่
 2. Data Center
 3. ไฟเบอร์
 4. ระบบคลาวด์

ทั้งหมดนี้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบาย และราบรื่นขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่สามารถครอบคลุมการใช้งานในพื้นที่ของสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะสังเกตเห็นได้ว่าธุรกิจเทคโนโลยีโครงสร้างเบื้องหลังเหล่านี้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก เพื่อทำลายพรมแดนในการเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกันจากเทคโนโลยีนั่นเอง

3. Healthcare Technology เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ : แน่นอนอดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เริ่มมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ

โดยที่ผ่านมามีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการบริการในการเข้าถึงการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพแล้ว ตัวอย่างเช่น การรักษาทางไกลผ่านระบบเทเลมิซีน (telemedicine) แน่นอนว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ทางไกลแบบเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย 

เทคโนโลยีดังกล่าวจึงช่วยสร้างความไร้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ที่ได้รับบริการเหมือนไปโรงพยาบาล ซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากด้านการบริการแล้วยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยในเรื่องของขั้นตอนการรักษาด้วย ตัวอย่างเช่น

 1. ใช้ AI ตรวจคัดกรองมะเร็ง
 2. ใช้ AI ผ่าตัดแผลเล็กข้อเข่า
 3. ใช้ AI อ่านความคิดจากคลื่นสมอง
 4. ใช้ AI ตรวจหาโรคพาร์กินสัน และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องสร้างความต่อเนื่องในการรักษาโรคได้ รวมไปถึงความแม่นยำในการวินิจฉัย ความน่าเชื่อถือของระบบต่างๆ ด้วย

4. บริษัทประกันภัยกับระบบ Insurtech บริการดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน : ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายๆ เจ้าได้หันมาให้ความสนใจ Insurtech (อินชัวร์เทค) มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานที่หลากหลายของธุรกิจประกันภัย

ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังตอบโจทย์ส่งเสริมด้านประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Insurtech จึงถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับจากนี้!!

อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าแอปพลิเคชัน Insurtech จะมีการใช้งานและพัฒนาที่เทียบเท่ากับแอปพลิเคชันของธนาคารในทศวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียว

ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในรูปแบบ Physical Devices และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น!!

5. ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม : อย่างที่หลายท่านทราบว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ผู้บริโภคมีความต้องการอย่างไร ฉะนั้นการลงทุนในซอฟต์แวร์หรือระบบที่สามารถช่วยเหลือจัดการในด้านต่างๆ ของธุรกิจในแต่ละวันนั้น จึงเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ

เช่น ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังมองหาแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของตนให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับระบบของตนเอง

อีกทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งก็เริ่มที่จะขยับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ดิจิทัลอีกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการลงทุนในซอฟต์แวร์นั้น ต้นทุนค่อนข้างสูงจึงมีการเพิ่มโอกาสให้กับเอกชนในการสนับสนุน แน่นอนว่าจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องสำหรับการผลิตต่างๆ 


 

 

 

 

 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : Tonkit360 / sanook.com

 

บทความ

SEO สำหรับ TikTok ปี 2023

SEO สำหรับ TikTok ปี 2023

ทความนี้เราจะพามาดู SEO สำหรับ TikTok ปี 2023 ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้อัลกอริทึมของ TikTok มองเห็นได้มากยิ่งขึ้น!! ... อ่านเพิ่มเติม

การตลาดออนไลน์ คืออะไร

การตลาดออนไลน์ คืออะไร

การตลาดออนไลน์คือแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากช่องทางบนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ... อ่านเพิ่มเติม

10 เครื่องมือวิเคราะห์ Facebook

10 เครื่องมือวิเคราะห์ Facebook

การทำการตลาดโดยไม่มีการวิเคราะห์หรือบทสรุปเปรียบเสมือนเปิดร้านค้าอยู่กลางมหาสมุทร (หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าทำการตลาดแบบสุ่มสี่สุ่มห้า) เพราะฉะนั้นการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ Facebook ที่เหมาะสมนั้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จทางการตลาด ... อ่านเพิ่มเติม

Google เผยว่าการอัปเดต AI จะปรับปรุงคุณภาพผลการค้นหาใน 'snippet'

Google เผยว่าการอัปเดต AI จะปรับปรุงคุณภาพผลการค้นหาใน 'snippet'

หากใครเคย Googled บางอย่าง เพื่อพบกับกล่องข้อมูลเล็กๆ ที่เน้นคำตอบอันดับต้นๆ เราจะพบกับ Google’s “featured snippets.” หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่า Google Snippet ... อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการสำรวจ “จากผู้เชี่ยวชาญ” ได้ลองใช้ ChatGPT ในที่ทำงานเกือบ 30%

สรุปผลการสำรวจ “จากผู้เชี่ยวชาญ” ได้ลองใช้ ChatGPT ในที่ทำงานเกือบ 30%

มีรายงานผลสำรวจในช่วงเดือน ม.ค. จาก Fishbowl (ฟิชโบวล์) แพลตฟอร์มโซเชียลของ Glassdoor (กลาสดอร์) เว็บไซต์รีวิวนายจ้าง โดยระบุว่า “ผู้เชี่ยวชาญเกือบ 30% จาก 4,500 คนได้ทดลองใช้ ChatGPT” ... อ่านเพิ่มเติม

8 เทคนิค SEO ทำน้อยได้มาก ไม่เปลืองงบ

8 เทคนิค SEO ทำน้อยได้มาก ไม่เปลืองงบ

ในปี 2017 นักการตลาด 66% ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงจัดอันดับ SEO (Search Engine Optimization) หรือ Organic Search และจากสถิติยังพบว่าเว็บไซต์ที่ค้นหาง่ายหรือติดหน้าหนึ่งบน Google มีอัตราคลิกชมเว็บไซต์สูงถึง 34% เลยทีเดียว ... อ่านเพิ่มเติม

15 ประโยชน์ของ SEO สำหรับธุรกิจและเว็บไซต์ 2023

15 ประโยชน์ของ SEO สำหรับธุรกิจและเว็บไซต์ 2023

สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือบล็อกเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ต่างให้ความสำคัญกับการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหาบน Google ... อ่านเพิ่มเติม

ChatGPT คืออะไร

ChatGPT คืออะไร

ChatGPT เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเลียนแบบบทสนทนาของมนุษย์ ซึ่งมีระบบการทำงานที่ขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของผู้ใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม

5 บทวิเคราะห์ หากจะลงทุนกับเทคโนโลยีในยุคนี้

5 บทวิเคราะห์ หากจะลงทุนกับเทคโนโลยีในยุคนี้

ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและสามารถตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ แน่นอนเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขนาดนี้ส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปอย่างมากพอสมควร ... อ่านเพิ่มเติม