27 พ.ย. 2566

360

การอัปเดตหลักเกณฑ์ผู้ประเมินคุณภาพ การค้นหาปี 2023 ของ Google (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้) by seo-winner.com

การอัปเดตหลักเกณฑ์ผู้ประเมินคุณภาพ การค้นหาปี 2023 ของ Google (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้)

สำหรับจุดสนใจหลักของการเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือ “จุดประสงค์ของผู้ใช้และผลการค้นหาของ Google ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้หรือไม่”

เป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้วที่ Google ได้อัปเดตหลักเกณฑ์ผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาครั้งล่าสุด ซึ่งต่างจากการแก้ไขหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพการค้นหาครั้งก่อน 

โดยได้นำเสนอแนวคิดใหม่ที่สำคัญ (เช่น E for Experience ใหม่ในปีที่แล้ว) โดยการอัปเดตล่าสุดในหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพการค้นหาดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจ และความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น 

Google คือ: 

  • ปรับแต่งความหมาย เพื่อให้ได้ผลการค้นหาคุณภาพสูง
  • ช่วยให้ผู้ประเมินคุณภาพเข้าใจว่า เหตุใดผลลัพธ์บางอย่างจึงมีประโยชน์มากกว่าผลลัพธ์อื่นๆ 

ความแตกต่างเล็กน้อยในระดับนี้สามารถช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงเห็นความผันผวนบางอย่างระหว่างการอัปเดตหลัก (รวมถึงช่วงเวลานอกการอัปเดตอัลกอริทึมที่ประกาศ)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาให้หลักฐานที่เพียงพอแก่ Google ว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจอย่างมาก ในระหว่างการอัปเดตหลัก 

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกระดับสูง เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการอัปเดตหลักเกณฑ์ ผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาล่าสุด 

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของหน้าการให้คะแนน สำหรับฟอรัมและหน้าถาม & ตอบ: Google เพิ่มบล็อกข้อความใหม่เพื่อแนะนำผู้ประเมินเกี่ยวกับวิธีการให้คะแนนคุณภาพของฟอรัมและหน้าถาม & ตอบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การสนทนาเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมหรือเข้าสู่ "combative" "misleading" หรือ "spammy content"

หน้าฟอรั่มจะมีค่าเริ่มต้นเป็น “medium” หากเป็นเพียงหน้าใหม่ที่ไม่มีเวลารวบรวมคำตอบ แต่โพสต์เก่าๆ ที่ไม่มีคำตอบควรได้รับการจัดอันดับว่ามีคุณภาพต่ำ

Google กล่าวถึง “decorum” สองสามครั้งในส่วนนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าการสนทนาเชิงโต้แย้งที่แสดงการขาดความเคารพ ควรได้รับการประเมินว่าคุณภาพต่ำ

นี่เป็นการเตือนใจที่ดีว่า คุณภาพของความคิดเห็นในหน้าเว็บหนึ่งๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของเนื้อหาในหน้านั้น โดยสมมติว่า Google สามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเนื้อหาในความคิดเห็นได้

ซึ่งบ่อยครั้ง ที่ส่วนคิดเห็นถูกละเลยหรือไม่มีการกลั่นกรอง และกลายเป็นปัญหา ดูถูก หรือไม่ให้ความเคารพ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อเพจคุณภาพดีได้!!

ข้อมูลเพิ่มเติมสั้นๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่ต่อการค้นหา: Google เพิ่มตัวอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับความสำคัญของตำแหน่งของของผู้ใช้ ในการทำความเข้าใจข้อความค้นหา สำหรับการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง ตำแหน่งเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่คำถามทั่วไป เช่น  "แรงโน้มถ่วงทำงานอย่างไร" จะได้รับคำตอบเดียวกัน ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใดก็ตาม

ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจคือ Google รู้สึกว่าความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ นี้คุ้มค่าที่จะเพิ่มเข้าไปในหลักเกณฑ์ของผู้ประเมิน แม้ว่าจะดูเหมือนอธิบายได้ในตัว 

แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าขอบเขตที่คำค้นหามี "เจตนาในท้องถิ่น" ในตัวสามารถส่งผลกระทบที่สำคัญต่อประเภทของผลลัพธ์ที่จะตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุด

ขยายความเรื่อง “การตีความเล็กน้อย”: Google เพิ่มคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับคำจำกัดความของ "การตีความเล็กน้อย" โดยการตีความเล็กน้อยจะอธิบายสถานการณ์ เมื่อแบบสอบถามมีหลายความหมาย และการตีความเล็กน้อยมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะเป็นความหมายที่คาดหวังโดยทั่วไปของแบบสอบถาม

ภายในการตีความเล็กน้อย Google ได้แนะนำ:

  • "การตีความเล็กน้อยที่สมเหตุสมผล" ซึ่งช่วย "ผู้ใช้น้อยลง" แต่ยังคงมีประโยชน์สำหรับผลการค้นหา
  • "การตีความเล็กน้อยไม่น่าเป็นไปได้" ซึ่งเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ไม่น่าเป็นไปได้สูง

การกำหนดคำสั่ง 'Know Simple' และ 'Do' เพิ่มเติม: Google ได้เพิ่มตัวอย่างใหม่ๆ หลายประการเกี่ยวกับประเภทของข้อความค้นหาที่ไม่ใช่ข้อความค้นหา "Know Simple" ข้อความค้นหา "รู้ง่าย" หมายถึงข้อความค้นหาที่ต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น ข้อเท็จจริงหรือแผนภาพ ซึ่งสามารถตอบได้โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย เช่น หนึ่งหรือสองประโยค

ปรับแต่งความตั้งใจของผู้ใช้เพิ่มเติม: Google เปิดตัวภาษาใหม่เกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้ใช้ โดยการจัดประเภทจุดประสงค์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ของผู้ใช้สำหรับชุดคำหลัก 

ตัวอย่างฟีเจอร์ SERP ของ Google ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างมาก: Google มีตารางที่มีตัวอย่างคำค้นหาต่างๆ ตำแหน่งของผู้ใช้ และจุดประสงค์ของผู้ใช้ จากนั้นจะแสดงผลการค้นหา และให้คะแนนขอบเขตที่ผลลัพธ์ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้ (“ความต้องการเป็นไปตาม”)

Google ยังเสนอคำอธิบายว่าเหตุใดผลลัพธ์เหล่านี้จึงได้รับการจัดอันดับว่า "ตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้" โดยใน QRG เวอร์ชันใหม่นี้ Google ได้เพิ่มและปรับเปลี่ยนตัวอย่างบางส่วนในผลลัพธ์ "Highly Meets (HM)" ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ของความต้องการของผู้ใช้ในการประชุม "สำหรับคำค้นหาส่วนใหญ่"

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่ได้รวบรวมนำมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับ "การอัปเดตหลักเกณฑ์ผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาปี 2023 ของ Google (สิ่งที่เปลี่ยนแปลง)" 

และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

 

 


 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: searchengineland

 

บทความ

ระบบการตลาดอัตโนมัติคืออะไร

ระบบการตลาดอัตโนมัติคืออะไร

ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสามารถช่วยเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้โดยการนำข้อมูลไปใช้โดยการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของเรา ... อ่านเพิ่มเติม

รายการตรวจสอบ: สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ

รายการตรวจสอบ: สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ

เราจะมาเปิด Checklist สิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มธุรกิจ โดยสิ่งสำคัญของการเริ่มธุรกิจเรา ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย, พฤติกรรม, ความต้องการ, วิจัยตลาด ... อ่านเพิ่มเติม

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราต้องการบริการ SEO ประเภทใด

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราต้องการบริการ SEO ประเภทใด

หากเราต้องการจ้างทำ SEO แต่ไม่แน่ใจว่าควรขอหรือหวังบริการใดบ้าง สามารถดูแบบสำรวจต่อไปนี้โดย Search Engine Journal ช่วยเราได้มาก ... อ่านเพิ่มเติม

ด่วน! Google อัปเดตความพร้อมใช้งานของ Web Stories

ด่วน! Google อัปเดตความพร้อมใช้งานของ Web Stories

รายงานล่าสุด Google อัปเดตเอกสาร Search Central สำหรับ Web Stories เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่พร้อมใช้งาน ... อ่านเพิ่มเติม

Digital PR สำหรับ SEO คืออะไร

Digital PR สำหรับ SEO คืออะไร

การใช้ PR กับ SEO เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Reputation ของบุคคล องค์กรและเนื้อหาของเราต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับแค่เครื่องมือค้นหาเท่านั้น ... อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับ SEO

เคล็ดลับในการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับ SEO

เนื่องจากมีผู้คลิกรายการค้นหาทั่วไปจำนวนมาก เราจึงจำเป็นต้องใช้การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา ... อ่านเพิ่มเติม

ผลที่ตามมาของการละเลย SEO

ผลที่ตามมาของการละเลย SEO

การมีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) มีบทบาทสำคัญในการรับประกันการมองเห็นเว็บไซต์ของเรา และความสำเร็จในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง ... อ่านเพิ่มเติม

Google เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่ดีหรือไม่

Google เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่ดีหรือไม่

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Google เป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ... อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์ SEO ของเราคืออะไร

เครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์ SEO ของเราคืออะไร

เครื่องมือค้นหาเช่น Google และ Bing มีเครื่องมือเช่น Google Search Console หรือ Bing Webmaster Tools ตามลำดับ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราดูตัวชี้วัดต่างๆ มากมาย เช่น การคลิก การแสดงผล อันดับเฉลี่ย ว่ามีการจัดทำดัชนีหรือไม่ และอื่นๆ อีกมากมาย! ... อ่านเพิ่มเติม